Rejstřík pojmů 

frenologie 

Zpět na rejstřík

 - věda zakládající se na pozorování tvaru lebky. Tak, jako lze vyčíst určité dispozice a snad i budoucnost z čar na ruce nebo z rysů tváře (viz chiromantie, fyziognomika), lze je dešifrovat z tvaru lebky, která není kulatá ani oválná a vůbec ne geometricky pravidelná. Každý z nás má lebku vyvinutou podle vrozených dispozic a toho, co dělá. Jelikož výpočty nejsou ryze vědecké, nýbrž jen výslednicí pouhého pozorování. 

V této souvislosti jsou důležitá jména: Gall, a jeho přítel Lavater (viz), kteří se pokusili z tvaru lebky vytvořit metodu, klasifikaci a závěry.