Rejstřík pojmů 

Fluorescence 

Zpět na rejstřík

 - světelné záření některých látek a roztoků po dopadu primárních budících paprsků o nižší vlnové délce z pásma ultrafialového až modrého záření. Po zaniknutí primárního budícího záření fluorescence zaniká (rozdíl od fosforescence). Nejsilnější fluorescenci jeví v alkalickém roztoku derivát resorcinu a anhydridu halového - fluorescein a v pevném stavu soli uranylu. Mnohé minerály září v ultrafialovém světle, takže se tato metoda dobře uplatňuje v mineralogii. Zářivé barvy červených až žlutozelených odstínů, které tak často lze vidět na plakátech, reklamách a cenovkách jsou rovněž založeny na fluorescenci. U normálních barev se totiž určitá část bílého světla pohlcuje a mění se v teplo. 

U fluorescenčních barev se transformuje na záření o větší vlnové délce. Fluorescencí se vyznačují také minerální oleje, čímž je lze rozlišit od olejů rostlinných.