Rejstřík pojmů 

Fluidum 

Zpět na rejstřík

 - pomyslná látka, kapalná nebo plynná, kterou lze přenášet (přelévat) z tělesa na těleso. To bylo pozorováno nejprve u statické elektřiny a magnetismu, proto se ještě v 19. století mluvilo o elektrickém a magnetickém fluidu. Nezaměňovat s fluidikou, která se zabývá prouděním kapalin a plynů a na tomto principu byly vytvořeny již jakési analogie tranzistoru a řídících prvků.

V parapsychologii jde o magnetický a energetický proud údajně vyzařující z osob, jako např. hypnotizér nebo médium. 

Termín se používá k vysvětlení mnoha parapsychologických jevů, kdy jde o různý záhadný vliv působící na dálku.