Rejstřík pojmů 

Flammarion 

Zpět na rejstřík

 - Flammarion Camile (1842-1925). Byl znám především jako astronom, měl  vlastní observatoř v Juisy u Paříže. Popularizoval astronomii široké veřejnosti a dokázat, že k pochopení planetární soustavy není třeba vysokoškolského vzdělání. V roce 1882 založil Francouzskou astronomickou společnost, která existuje dodnes. Napsal mnoho filozofických a vědeckých článků a především asi dvanáct praktických astronomických příruček, mezi nimi i slavnou Populární astronomii.

Založil astronomickou společnost a vydával revui Cosmos. Zastával názor o obydlenosti jiných planet.

Hojně se však věnoval také parapsychologii. Patřil k velmi schopným experimentátorům, uměl nejen pozorovat, ale z každého případu dokázal vyvodit podstatné a zajímavé závěry. Podařilo se mu uskutečnit pozoruhodné pokusy s médiem Eusapií Palladinovou (viz), dokonce vyfotografoval stůl během levitace, kdy se tělesa vznášela ve vzduchu zdánlivě bez opory.

Byl členem výboru Mezinárodního ústavu pro metafyziku. K jeho dílům z oblasti parapsychologie se řadí především Neznámé přírodní síly (1907), Neznámo a problémy psychiky (1911), Smrt a její záhady (1922), Strašidelné domy (1923), dále Záhady duše, Po smrti, Při smrti aj.

V práci „Poznámky k parapsychologii“ se Flammarion zcela jasně vyslovuje k parapsychologickým jevům. Na základě pozorování dokazuje existenci psychického světa, který je stejně reálný jako svět poznávaný lidskými smysly:

1. Duše existuje jako reálná bytost nezávisle na těle.

2. Je obdařena schopnostmi vědě dosud neznámými.

3. Může reagovat a vnímat na dálku bez zprostředkování smysly.

4. Budoucnost je předem dána, určena příčinami, které ji přivodí; duše to někdy vycítí.

Předchozí principy se zdají být potvrzeny a dokázány.

„Pokud jde o vysvětlení", pokračuje Flammarion, „není moudré se po nich příliš pídit; na to, abychom připustili, že něco existuje, ne­jsou zapotřebí. Například v dobách ,posedlých Loudunských' nebo ,fanatiků Svatého Medarda' nebyly ještě známy hypnotické účinky, a proto se tyto jevy prohlašovaly za podvod či ďábelské pikle. Jenže nejde ani o jedno ani o druhé. Dnes se již všechny podobné jevy dají vy světlit, často se tvrdí: ,to je hypnotismus, to je sugesce, nebo to je podvědomí'. Další omyl. Může jít o něco zcela jiného, což však nic nemění na faktu, že to skutečně existuje. Neuzavírejme okruh našich koncepcí, netvořme školy ani systémy a nemysleme si, že všechno přijatelné musí být ihned vysvětleno. Věda ještě zdaleka neřekla své poslední slovo, byť se jedná o cokoli."

Připravil také seriály článků „Obyvatelé onoho světa“ (1862 a 1863). Jsou to sbírky rozhovorů ze spiritistických seancí, neboť Flammarion pevně věřil v duchy (viz) a na hrob Allana Kardeca (viz), dokonce napsal zvučný nekrolog, kterým ocenil dílo zmíněného samouka.