Rejstřík pojmů 

Flamel 

Zpět na rejstřík

 - Nicolas Flamel se narodil roku 1330 v Pontoise u Paříže. Byl veřejným písařem pod přísahou. Byl ke kostelům a nemocnicím tak štědrý a velkorysý, že prý skutečně nalezl kámen mudrců (viz) a po vzoru alchymistů (viz) vyráběl zlato.

Žil v Paříži, v ulici Écrivains, poblíž kostela Saint-Jacques de la-Boucherie (Svatého Jakuba Řeznického).

Jak sám vyprávěl, koupil si jednoho dne velice starou knihu, vázanou v pozlacené stromové kůře. Na první pohled velice vzácné dílo. Podepsané bylo jakýmsi Židem Abrahamem a kromě dalších obdivuhodných tajemství obsahovalo také návod na přeměnu kovů, jednalo se tedy o knihu alchymistickou. Nicolas Flamel v ní nalezl jasná a detailní vysvětlení všeho až na „první činitel" - základní prvek chemické reakce. Velmi se proto trápil a svěřil se své ženě Pernelle. Dlouho o tom diskutovali a nakonec se dohodli, že bude nejlepší pátrat po autorovi knihy. Příslušníci židovské diaspory však byli roztroušeni po celém Středomoří, hodně se jich usadilo také ve Španělsku. Mezi lidem se šířily zvěsti, že je mezi nimi dost velkých boháčů, snad alchymistů, kteří dokáží přeměnit olovo ve zlato, a tudíž by mohli upřesnit překlad knihy a dokonce ji doplnit.

Protože náhlý odjezd museli manželé nějak vysvětlit, oznámili, že Nicolas odjíždí na pouť do Compostellu. Nicolas Flamel odcestoval, navštívil Španělsko, avšak nepotkal jediného Žida, který by byl schopen poskytnout hledané informace. Na zpáteční cestě na jednoho takového narazil na jihu Francie, získal potřebné údaje a vydali se spolu do Paříže. Žid však náhle onemocněl a v Orleansu zemřel.

Onen muž údajně přistoupil na dohodu, že se s Flamelem podělí o bohatství, které jim vynese tajemná receptura, protože sám tento záměr nemohl uskutečnit. Kolovaly domněnky, že ho Flamel usmrtil záměrně, aby se nemusel dělit o zisk.

V Paříži se Nicolas a Pernella Flamelovi pustili do výroby zlata. Sice o tom nikomu neřekli, ale jejich štědré dary byly podezřelé. Povídalo se, že mají kámen mudrců, navíc se prý za nimi sjížděli pronásledovaní Židé, svěřovali jim své bohatství a Flamel je spravoval.

Navzdory značnému jmění žili střídmě a dobře hospodařili, nejvíce zlata darovali kostelům a na dobročinné účely. Nicolas Flamel zemřel v Paříži roku 1418. Existuje však i jiná verze.

Například se traduje legenda, podle níž Flamel oznámil úmrtí své ženy, ale byla pochována jen prázdná rakev; ve skutečnos­ti Pernella odjela a čekala na manžela ve Švýcarsku. Později se stejným způsobem dal prohlásit za mrtvého i on, připojil se k ní a cestovali spolu po dalekých krajích. Po nějaké době se usadili v některé zemi, kde je nikdo neznal, a pokračovali ve výrobě zlata z olova. Vypráví se, že vyrobili dokonce elixír života (viz), díky němuž nestárli a žijí dodnes. Podle posledních zpráv se prý usadili v Indii.