Rejstřík pojmů 

Fatima

Zpět na rejstřík

 - malá obec v Portugalsku, místo jednoho z tzv. mariánských zjevení (viz) . V r. 1917 u se od 13. května do 13. října vždy 13 den v měsíci v poledne ukazovalo třem pasáčkům ovcí - sedmileté Hyacinte, devítiletému Franceskovi a jedenáctileté Lucii jakési zjevení. Lucie zprvu mluvila jen o krásné paní, neboť ta teprve později přiznala, že přichází z nebe, což je poněkud dvojsmyslné. V té době bylo zjevení považováno za Pannu Marii, ale později bylo uvažováno o kontaktu s mimozemskou inteligencí. 

Událost se brzy rozkřikla a tak v září a v říjnu se na místě shromáždilo několik desítek tisíc lidí. Tito lidé však zjevení neviděli, což vylučuje davovou sugesci. Viděli však různé průvodní jevy, jako zablesknutí, žlutou mlhu, prohnutí větví doubku, na kterých mělo zjevení stát, padání bílé hmoty (andělské vlasy – viz) nebo 13. října zářící kouli plující oblohou, která se otáčela a metala barevná světla. Světelné jevy viděli lidé i ve vzdálenosti několika kilometrů, i když nevěděli, o co jde. Zjevení chtělo na dětech, aby se modlily, přemáhaly utrpení a snažily se o napravení hříšníků. To lze pochopit podle indického mudrce Patandžaliho tak, že člověk může nabýt paranormálních vlastností bylinami (drogami), meditací, koncentrací nebo přemáháním utrpení, což právě měly uskutečnit děti. Fatimské zjevení sdělilo Lucii tři tajemství, druhé se týkalo druhé světové války, jíž budou předcházet nebeská znamení. Má se za to, že to byla velmi silná polární záře viditelná v noci na 26. ledna 1938 ve střední Evropě. Tento rok však také vykazovalo Slunce zvýšenou aktivitu, která polární záře navozuje. Třetí sdělení, které Lucia sdělila později jen papeži, se údajně týkalo třetí světové války. 

Jiná mariánská zjevení (viz) u Lourd, Quadelupe či u Medžugorje vypadalo opět poněkud jinak, např. u Quadelupe měla Marie podobu mexické dívky.