Klasifikace psychotronických jevů 

podle distanční interakce


Distanční interakce živočich - rostlina

Distanční interakce vázané k živočichu mají podobný charakter jako distanční interakce člověk — živá hmota s tím rozdílem, že rozsah rozmanitosti účinků těchto interakcí je omezenější. V úrovni živočich — živá hmota se nerealizuje dálková bioterapie, levitace a jiné typické psychotronické fenomény vztahující se na člověka. Telepatii, heterosugesci popř. hetero-hypnózu u zvířat nelze vyloučit. Bioterapie na blízké vzdálenosti a energetický myotransfér je pravděpodobně obecným jevem v živé hmotě živočišné úrovně.

V obecném vymezení distanční interakce živočich — živočich lze hovořit o tom, že dálková interakce v této úrovni je analogická interakci člověk — člověk s tím rozdílem, že nemůže dosáhnout vědomé a abstraktní verbální úrovně (nepřesahuje oblast psychiky).

V rovině distanční interakce živočich - rostlina reaguje rost­lina na živočicha obdobně jako na člověka.

 Podle:

Válek, O.: Psychotronika, nová věda. 1. vyd., Vl. vyd., Jesenice, 1992, /99/s. s. 20