Klasifikace psychotronických jevů 

podle distanční interakce


Biolokace (bioindikace, proutkařství)

 - je schopnost lidského organismu vědomě nebo nevědomě reagovat na porušení jakékoliv homogenity pole a na vlastní uspořádání hmot v prostředí, ve kterém se organismus nachází nebo do něhož přichází.

 Pokud hovoříme o bioindikaci, máme na mysli změnu homogenity jakéhokoliv pole.

 Radiestezie je biolokace prováděná na dálku, např. zjišťování rudných ložisek nad mapou terénu apod. 

Proutkařství je pak užší pojem jako reakce na změny porušení homogenity pole nad terénem, neboli tzv. geologickými anomáliemi. Geologická anomálie jako lokalita negativně působící na organismus je nazývána geopatogenní zónou, jejíž problematika dnes vystupuje do popředí.

Podle:

Válek, O.: Psychotronika, nová věda. 1. Vyd. Vl. vyd., Jesenice, 1992, /99/s. s. 20