Klasifikace psychotronických jevů 

podle distanční interakce


Dermooptické vnímání 

- je schopnost povrchem pokožky (nejčastěji konečky prstů) s vyloučením zraku rozeznávat barvy povrchu předmětů, případně číst texty, a to často přes různé filtry položené na předměty, určené ke zkoumám, nebo i bez přímého kontaktu pokožky s objekty. Nejpodrobněji byl zkou­mán fenomén Rozy Kulešovové prof. A. S. Novomejskim. 

Podle:

Válek, O.: Psychotronika, nová věda. 1. Vyd. Vl. vyd., Jesenice, 1992, /99/s. s. 20