Klasifikace psychotronických jevů 

podle distanční interakce


Telekinese (psychokinese)

— je schopnost organismu využít vlastních energetických zdrojů, případně i vnějšího prostředí, k vykonávání práce na dálku např. ke žíněně polohy tělesa v prostoru, bez toho, že by se ho dotýkal, psychokineze většinou mívá spontánní charakter, vázaný na déletrvající stresové stavy, obvykle v dětském nebo pubertálním věku.

Experimentálně  ji  lze  vyvolat,  přičemž  organismus  na  ni reaguje vnitřními příznaky stresu, třebaže se v něm osoba nenachází  (zvýšení hladiny cukru v  krvi  apod.).  Známé jsou experimenty s N. S. Kulaginou.

Podle:

Válek, O.: Psychotronika, nová věda. 1. Vyd. Vl. vyd., Jesenice, 1992, /99/s. s. 20