Klasifikace psychotronických jevů 

podle distanční interakce


Aktivace hmoty 

distančním působením organismu na tuto hmotu je schopnost organismu distančně vyvolávat ve hmotě zrněny struktury, mechanických vlastností a fyzikálních vlastností.

Tyto změny nejsou zatím vždy měřitelné, lze je zjišťovat vsak zprostředkovaně, Např. tzv. aktivovaná voda distančním vlivem záření z člověka pozitivně stimuluje klíčivost a růst rostlin, nebo mění povrchové napětí vody. Z těchto druhotných důsledků se pak zpětně hodnotí míra distančního vlivu a na vodu. Zřejmé jsou i pokusy s aktivací fotocitlivé vrstvy filmu, které po vyvolání obsahují zřetelné stopy „expozice".

 Podle:

Válek, O.: Psychotronika, nová věda. 1. vyd., Vl. vyd., Jesenice, 1992, /99/s. s. 20