Klasifikace psychotronických jevů 

podle distanční interakce


Distanční interakce rostlina — živá hmota

Distanční interakce vázané k rostlině mají ještě omezenější charakter jako distanční interakce živočich živá hmota. Realizují se ve svém účinku pouze v rovině informační a částečně aktivační.

Existenci těchto distančních interakcí v této úrovni můžeme dokázat monitorováním na základě měření změn elektrického odporu listu u dvou nebo více rostlin stejného druhu, na jednu z nich přitom působíme různými fyzikálními, chemickými nebo mechanickými vlivy. Změny elektrického odporu listu rostliny, na niž působíme, jsou ekvivalentní změnám, které byly naměřeny současně u ostatních v její blízkosti.

Při distanční interakci člověk — rostlina, popř. živočich — rostlina se u rostliny projevuje vlastnost určité základní percepce. Jinak totiž reaguje na to, co je pro ni příjemné (jdeme ji zalít) a jinak na to, co jí je nepříjemné (jdeme ji utrhnout, spálit list...). Tyto reakce lze registrovat změnou odporu na povrchu listu — podle jejího objevitele je označujeme Backsterův fenomén. Rostlina redukuje na rozmanitou komunikaci zprostředkovanou distanční interakcí v binární úrovni ano (dobré), ne (zlé).

 Podle:

Válek, O.: Psychotronika, nová věda. 1. vyd., Vl. vyd., Jesenice, 1992, /99/s. s. 20