Klasifikace psychotronických jevů 

podle distanční interakce


Energetický myotransfer 

— je schopnost jednoho organismu předávat energii druhému organismu projevující se u něj aktivačním a kinetickým efektem. Energetický myotransfér se využívá jako speciální terapeutická metoda, např. při rehabilitační léčbě. Využívá se zde schopností vyvolání zrcadlových kontrakcí svalstva na základě dálkového energetického myotrasféru od osoby, která předcvičuje k osobě prorehabilitační léčbu. Energetický myotransfér ulehčuje a urychluje rehabilitaci.

   Podle:

Válek, O.: Psychotronika, nová věda. 1. vyd., Vl. vyd., Jesenice, 1992, /99/s. s. 20