Klasifikace psychotronických jevů 

podle distanční interakce


Heterohypnóza 

- je kvalitativně vyšší úroveň heterosugesce. Je kontinuální postupností heterosugescí v časovém rozpoložení. Stručně řečeno heterosugesce má za následek „konání", kdežto heterohypnóza má za následek „děj".

   Podle:

Válek, O.: Psychotronika, nová věda. 1. vyd., Vl. vyd., Jesenice, 1992, /99/s. s. 20