Klasifikace psychotronických jevů 

podle distanční interakce


Heterosugesce 

(neverbální) — je schopnost člověka přenášet distanční interakcí své představy, zámysly a cíle, spontánně anebo záměrně, na jiného člověka (popř. živočicha), který tyto ideje „nevědomě" realizuje. To znamená, že si neuvědomuje tu skutečnost, že koná na základě cizího nevlastního psychického či vědomého popudu.

Heterosugesce vystihuje okamžité potřeby, okamžitý stav člověka, k němuž se váže její vznik. 

Heterohypnóza je kvalitativně vyšší úroveň heterosugesce. Je kontinuální postupností heterosugescí v časovém rozpoložení. Stručně řečeno heterosugesce má za následek „konání", kdežto heterohypnóza má za následek „děj".

   Podle:

Válek, O.: Psychotronika, nová věda. 1. vyd., Vl. vyd., Jesenice, 1992, /99/s. s. 20