Klasifikace psychotronických jevů 

podle distanční interakce


Telepatie

 — je přenos informací z člověka na člověka (popř. živočicha či rostlinu) s vyloučením dosud známých možností vnímání a fyzikálních způsobů přenosu. Jedná se o bezprostřední působení vnitřních energetických procesů jednoho člověka na vnitřní energetické procesy druhého člověka (popř. živočicha či rostlinu). Přenos informací může překlenout vzdálenost několika metrů až několika tisíc kilometrů.

 

   Podle:

Válek, O.: Psychotronika, nová věda. 1. vyd., Vl. vyd., Jesenice, 1992, /99/s. s. 20