Klasifikace psychotronických jevů 

podle distanční interakce


Autolevitace

 — je schopnost psychickým soustředěním mobilizovat energetickou stránku organismu až do stavu, kdy kompenzuje gravitační síly a do­časně se vznáší nad zemí.

 

Podle:

Válek, O.: Psychotronika, nová věda. 1. Vyd. Vl. vyd., Jesenice, 1992, /99/s. s. 20