Klasifikace psychotronických jevů 

podle distanční interakce


 

Autosugesce, autohypnóza 

— se dosahuje psychickým stavem „psychického" soustředění (tj. „bez" účasti vědomí jako takového, subjekt zapomíná sám na sebe). V praktikách jógy jsou tyto psychické stavy nazývány — meditace, samadhi.  

Tato distanční interakce aktivační roviny v hlubších stavech autohypnózy může překročit tuto úroveň a přejít do roviny informační, ve které se realizují informační jevy odpovídající distančně interakčnímu vztahu člověk — informační vlastnosti prostředí (telegnoze).

 

 Podle:

Válek, O.: Psychotronika, nová věda. 1. vyd., Vl. vyd., Jesenice, 1992, /99/s. s. 20