Klasifikace psychotronických jevů 

podle distanční interakce


Distanční interakce u níže organizované živé hmoty

Tyto distanční interakce se realizují v rovině informační a aktivační.

Profesor V. P. Kaznačejev experimentálně prokázal dálkovou mezibuněčnou elektromagnetickou interakci mezi dvěma kul­turami tkání při působení na jednu z nich faktory biologického, chemického nebo fyziologického charakteru s typickou reakcí druhé (intaktované) kultury ve formě — „zrcadlového" cytoplazmatického efektu. Toto naznačuje, že buněčný systém se chová jako detektor modulačních zvláštností elektromagnetického záření. Tento přenos komunikace lze vyvolat mezi buněčnou tkání stejného druhu od téhož jedince a je zajímavé, že rakovinné buňky komunikují spolu ať jsou v kterémkoli orgánu.

Sem patří i objev komunikace mezi bakteriemi C. Backterem, která rovněž vyvolává zrcadlově stejné procesy v bakteriích druhé skupiny, na niž nepůsobíme, vůči první skupině, na niž působíme různými faktory.

 Podle:

Válek, O.: Psychotronika, nová věda. 1. vyd., Vl. vyd., Jesenice, 1992, /99/s. s. 20