Klasifikace psychotronických jevů 

podle distanční interakce


Homeostáze – autosugesce

Jde o využití v moderním smyslu starých praktik jógy a jí navozených stavů psychiky, kterými si člověk přímo upravuje zdravotní tělesný a duševní stav — navozuje hemeostázi organismu. Nejnižší měrou těchto stavů je navození relaxace organismu a klidu mysli. Na druhé straně zde spadají běžné auto-sugesce, které v prohloubení se projevují až destruktivními účinky na organismus (autosugesce — popálení se chladným předmětem a podobně).

Specifickým stavem, který lze rovněž navodit v této akti­vační rovině distanční interakce je autohypnóza různé hloubky.  

Uvážíme-li spojitosti se stavy organismu člověka, které jsou dosahovány praktikami jógy, dospíváme k tomuto vymezení:  

- relaxace 

- navození hemeostáze — dosahuje se souborem tělesných a duševních cvičení

- autosugesce — se dosahuje psychickým stavem vědomého soustředění

- autohypnóza — se dosahuje psychickým stavem „psychického" soustředění (tj. „bez" účasti vědomí jako takového, subjekt zapomíná sám na sebe). V praktikách jógy jsou tyto psychické stavy nazývány — meditace, samadhi. 

Tato distanční interakce aktivační roviny v hlubších stavech autohypnózy může překročit tuto úroveň a přejít do roviny informační, ve které se realizují informační jevy odpovídající distančně interakčnímu vztahu člověk — informační vlastnosti prostředí (telegnoze).

   Podle:

Válek, O.: Psychotronika, nová věda. 1. vyd., Vl. vyd., Jesenice, 1992, /99/s. s. 20